Localized Digital Security Resource Guides

Electronic Frontier Foundation’s Surveillance Self-Defense Guides

EFF’s Surveillance Self-Defence (SSD) guides help users all over the world secure their digital lives. They include tutorials and step-by-step information for using a number of different digital security tools and Internet freedom resources. The SSD guides are currently available in 10 different languages on the SSD website and with help from Localization Lab contributors, we are increasing the number of localized guides available for communities around the globe here on the Localization Lab website. If you are interested in having the SSD guides in your language, reach out to us at info@localizationlab.org for more information.

Khmer

វិធីប្រើប្រាស់កម្មវិធីស៊ីហ្គណល សម្រាប់ iOS - How to use Signal on iOS

វិធីប្រើប្រាស់កម្មវិធីស៊ីហ្គណល សម្រាប់ Android - How to use Signal on Android

Bahasa Indonesia

Panduan: Menggunakan Signal di iOS - How to use Signal on iOS

Panduan: Menggunakan Signal di Android - How to use Signal on Android

Burmese

Metadata က ဘာကြောင့် အရေးပါတာလဲ - Why Metadata Matters

နစှ်ဆင်ခ့ံလံုခြုံရေးစနစ်ကုိ ဘယ်လိုဖွင်ရ့မလဲ - How to: Enable Two-Factor Authentication

iOS မွာ Signal ကို ဘယ္လိုသံုးရမလဲ - How to: Use Signal on iOS

Swahili

Jinsi ya: Epuka Mashambulizi ya Phishing - How to Avoid Phishing Attacks

Kutengeneza nywila zenye nguvu kutumia wasimamizi wa Nywila - Creating Strong Passwords Using Password Managers

Jinsi ya: Kuwezesha uthibitishaji wa pili - How to: Enable Two-Factor Authentification

Jinsi ya: kuepuka udhibiti mtandaoni - How to: Circumvent Online Censorship

Yorùbá

Lílo Alákòóso Ọ̀rọ̀-Ìfiwọlé fún Ìṣẹ̀dá Ọ̀rọ̀-ìfiwọlé tó Lágbára - Creating Strong Passwords Using Password Managers

Dídáààbò Araà rẹ lórí Ẹ̀rọ-alátagbà - Protecting Yourself on Social Media

Bí a ṣe lè: f'ààyègba ìfẹ̀rílàdí Ọlọ́nà-méjì - How to: Enable Two-Factor Authentication

Bí a ṣe ń: fo ìtẹríbọlẹ̀ Ayélujára dá - How to: Circumvent Online Censorship

Bí a ṣe lè: Dènà ìdojúkọ Fíṣíìnì - How to: Avoid Phishing Attacks

Títàkùrọ̀sọ Pẹ̀lú Ẹlòmíràn - Communicating with Others